Google

Waar sta ik voor?

Kwaliteit
De kwaliteit van leven van de zorgvrager heeft hoge prioriteit.
De zorg wordt goed afgestemd op de wensen van de zorgvrager.
Dit betekent dat u van mij een flexibele houding mag verwachten.

Vertrouwen
Ik vind wederzijds vertrouwen erg belangrijk.
De zorgvrager voelt zich veilig en op zijn gemak.

Belevingsgericht
- wensen en gewoonten van de zorgvrager staan hoog in het vaandel.
- kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden.
- de zorgvrager staat centraal.

Wat bied ik?

Thuiszorg in verschillende vormen:

- Zorgmomenten die een dagdeel bestrijken of meerdere momenten per dag of week


- 24-uurszorg

U kunt denken aan:
    - palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase)
    - chronisch zieken:
        - somatisch (b.v. ziekte van Parkinson, MS)
        - psycho-geriatrisch (b.v. ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie)

- Andere redenen waarom u niet alleen kan of wil zijn.
Zorg is voor een ieder persoonlijk.
Hieronder volgt een opsomming van wat ik u onder andere kan aanbieden.
Samen met u wordt de zorg naar behoefte afgestemd.

Persoonlijke verzorging
U kunt denken aan hulp bij:
    - wassen, kleden.
    - nagelverzorging, gebitszorg.
    - huidinspectie en verzorging.
    - voeding.

Verpleging
U kunt denken aan:
    - injecteren/ medicatie uitzetten en toedienen.
    - wondverzorging/ decubitus.
    - sondevoeding.

Begeleiding
U kunt denken aan:
    - zorgcoördinatie rondom uw zorg.
    - optreden als contactpersoon voor diverse zorginstanties (CIZ, huisarts, ziekenhuis, enz.).
    - aanvragen van hulpmiddelen.
    - ondersteuning aan familie/ mantelzorg.
    - hulp bij koken.
    - dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden.
    - wandelen, boodschappen doen, sociale uitjes.

Tevens kan ik u ook van dienst zijn bij de administratie rondom de zorg, zoals bij de aanvraag van persoonsgebonden budget (pgb) of een indicatie aanvragen wanneer u zorg in natura wenst.
Als u meer wilt weten over het persoonsgebonden budget, verwijs ik u naar de website PGB Website.

Mijn werkgebied voor 24-uurszorg is landelijk. Voor kortere diensten is dit in ‘t Gooi, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.